Spisak članova SRV 6. oktobar 2023.

75 godina od osnivanja Saveza radio-amatera Vojvodine
        -Program susreta (7. oktobar)
        -Fotografije (link)
        -Dobitnici jubilarnih plaketa
        -Donatori i saradnici
        -Predlog za dobitnike jubilarne nagrade - formular
        -Specijalni pozivni znak YU75SRV

Spisak članova SRV 4. avgust 2023.
Zapisnik sa 8. sednice IO SRV (3.7.2023.)
Sporazum o međusobnoj saradnji SRV-SRS

57. skupština SRV (18. mart 2023.)
           -Poziv za 57. skupštinu SRVa
           -Predstavnici za 57. skupštinu
           -Izveštaj o radu za 2022. godinu
           -Finansijski izveštaj za 2022. godinu
           -Izveštaj nadzornog odbora za 2022. godinu
           -Plan rada za 2023. godinu
           -Finansijski plan za 2023. godinu
           -Odluka o visini članarine za 2023. godinu
           -Fotografije (zip)
           -Zapisnik sa 57. skupštine SRV

Zapisnik sa 8. sednice IO SRV (9.2.2023.)
Uplatnica za članarinu (nalog za prenos) za 2023.

Spisak članova SRV 8. decembar 2022.
Zapisnik sa 6. sednice IO SRV (1.12.2022.)
Zapisnik sa 5. sednice IO SRV (20. 10. 2022.)
Ham-Fest 2022, bilten br 3 (8. oktobar)
         
-Video sa predavanjima by YT7UF-Igor (link)
       
  -Video by YT2U-Arpad (link)
Zapisnik sa 4. sednice IO SRV (21.09.2022.)
Izveštaj sa ŠARG
Zapisnik sa 3. sednice IO SRV (17. 08.2022.)
Zapisnik sa 2. sednice IO SRV (18.06.2022.)
Zapisnik sa 1. sednice IO SRV (21.05.2022.)

56. skupština SRV (14. maj 2022.)
       
    -
Odluka o održavanju
         -Poziv za 56. skupštinu SRVa
         -Predstavnici za 56. skupštinu
         -Izveštaj o radu za 2021. godinu
         -Finansijski izveštaj za 2021. godinu
         -Izveštaj nadzornog odbora za 2021. godinu
         -Plan rada za 2022. godinu
         -Finansijski plan za 2022. godinu
         -Odluka o visini članarine za 2022. godinu
         -Predlog za zaslužnog člana SRVa
         -Zapisnik izborne komisije
         -Odluka o imenovanju članova Izvršnog Odbora SRV
         -Fotografije (zip)
         -Zapisnik sa 56. skupštine SRV

Zapisnik sa 26. sednice IO SRV (19.01.2022.)
Članarina za 2022. godinu
Uplatnica za članarinu (nalog za prenos) za 2022.
  
Spisak članova SRV 31. decembar 2021.
Ham-Fest 2021, biletn br 1 (9. oktobar)
OTKAZAN
Zapisnik sa 23. sednice IO SRV (27.08.2021.)
Online Vežbanka za Radio-Amaterske ispite (nezavršena razvojna verzija)
Zapisnik sa 22. sednice IO SRV (01.07.2021)
Kancelarija SRV radi ponovo po rasporedu: ponedeljak, sreda i petak od 10 do 13 časova.


55. skupština SRV (27. 03.2021.)
         -Priprema
         -Pregled broja predstavnika (delegata)
         -Izveštaj o radu za 2020. godinu
         -Finansijski izveštaj za 2020. godinu
         -Izveštaj nadzornog odbora za 2020. godinu
         -Plan rada za 2021. godinu
         -Finansijski plan za 2021. godinu
         -Odluka o visini članarine za 2020. godinu
         -Zapinik sa 55. sednice skupštine SRV

Uplatnica za članarinu (nalog za prenos) za 2021.
Spisak članova SRV 31. decembar 2020.

Postavljen radio far YU0ZVA
Zapisnik sa 19. sednice IO SRV (17.10.2020.)
Ispiti za RA operatore (20. jun 2020.) 

Zapisnik sa 17. sednice IO SRV (17.03.2020.)
54. skupština SRV (14. mart 2020.)
         -Odlaganje skupštine
         -Glasački listić
         -Obaveštenje
         -Poziv na skupštinu
         -Pregled broja predstavnika (delegata)
         -Predstavnički (delegatski) listić
         -Izveštaj o radu za 2019. godinu
         -Finansijski izveštaj za 2019. godinu
         -Izveštaj nadzornog odbora za 2019. godinu
         -Plan rada za 2020. godinu
         -Finansijski plan za 2020. godinu
         -Odluka o visini članarine za 2020. godinu
         -Pregled glasanja predstavnika

Spisak članova SRV 22.11.2019.

Ham-Fest 2019
        -Program - 19. oktobar 2019.
        -Fotografije YT2U (link)
        -Predavanja: N1MM Logger-YT7TA, Voice Digital-YT7UF, APRS-YT7MPB

Zapisnik sa 13. sednice IO SRV (06.05.2019.)
Zapisnik sa 12. sednice IO SRV (24.04.2019.)

53. skupština SRV (23. mart 2019.)
           -Poziv na skupštinu
        
  -
Pregled broja predstavnika (delegata)
        
  -Izveštaj o radu za 2018. god
        
  -Finansijski izveštaj za 2018. god
        
  -Izveštaj nadzornog odbora
        
   -Plan rada za 2019. god
           -
Plan ARG aktivnosti za 2019. god
        
   -Finansijski plan za 2019. god
           -
Nagrađeni učesnici takmičenja za 2018. godinu
           -Pregled prisustva predstavnika
           -
Fotografije
        

Licence 10. mart 2019.

Obaveštenje Radio klubovima (15.02.2018.)
Procedura predaje završnog računa Radio klubova
Spisak članova SRV 31.12.2018.

Zapisnik sa 11. sednice IO SRV (11.01.2019.)
Članarina SRV za 2019. god.
Uplatnica za članarinu (nalog za prenos) 2019.
Informativni bilten decembar 2018.
Odluka o imenovanju novih članova IO (26.12.2018.)
Informativni bilten novembar 2018.

70 godina rada SRV
         -Obaveštenje
         -Program svečanosti
         -Radio klubovima
         -Predlog za plaketu sa kriterijumima
         -Fotografije
         -Prezentacija (slide show)

Zapisnik sa 10. sednice IO SRV (07. 09. 2018.)

Specijalni pozivni znaci povodom 70. godišnjice SRV
Zapisnik sa 9. sednice IO SRV (18. 07.2018.)
Zapisnik sa 8. sednice IO SRV (20.05.2018.)

52. skupština SRV
         -Poziv na skupštinu
         -Poslovnik o radu
         -Izveštaj o radu za 2017. god
         -Finansijski izveštaj za 2017. god
         -Izveštaj nadzornog odbora
         -Plan rada za 2018. god
         -Finansijski plan za 2018. god
         -Statut SRV predlog
         -Obrazloženje statuta
         -Odluka o udruživanju
         -Statut SRV - usvojen
         -Zapisnik sa 52. sednice skupštine SRV
         -Fotografije

Zapisnik sa 7. sednice IO SRV (15.03.2018.)
Zapisnik sa 6. sednice IO SRV (21.02.2018.)

Uplatnica za članarinu 2018.

Zbor SRV-a rezultati
Zbor SRV-a fotografije
Zbor SRV-a, obaveštenje
Zbor SRV-a, bilten br 3.
Zbor SRV-a, bilten br 2.
Prijava za zbor SRV-a

Zapisnik sa 5. sednice IO SRV
Zapisnik sa 4. sednice IO SRV
Obrazloženje predloga statuta SRV
Statut SRV - predlog za raspravu

Zapisnik sa 3. sednice IO SRV
Spisak članova SRV 12.10.2017.


51. skupština SRV
 
      -Poziv i predlog dnevnog reda
       -Poslovnik o radu
       -Izveštaj o radu za 2016. god
       -Finansijski izveštaj za 2016. god
       -Izveštaj nadzornog odbora
       -Plan rada za 2017. god
       -Finansijski plan za 2017. god
       -Zapisnik sa 51. skupštine

Zapisnik sa 2. sednice IO SRV 15.03.2017.

Zapisnik sa sednice IO SRV 22.01.2017.
Uplatnica za članarinu 2017.
Spisak članova SRV 31.12.2016.

Oluka o imenovanju potpredsednika, sekretara i sekretara IO SRV 22. dec. 2016.

50. skupština SRV

      -Fotografije (link)
      -Poziv i predlog dnevnog reda
      -Poslovnik o radu
      -Izveštaj o radu za 2015. god.
      -Finansijski izveštaj za 2015. god.
      -Izveštaj nadzornog odbora
      -Predlog za predsednika SRV
      -Plan rada za 2016. god.
      -Finansijski plan za 2016. god
      -Odluka o proglašenju zaslužnog člana SRV
      -Obrazloženje izmene i dopune statuta SRV
      -Predlog statuta SRV

        -Zapisnik sa 50. skupštine

Zapisnik sa sednice IO SRV 05.10.2016.
Zapisnik sa sednice IO SRV 23.07.2016.
Zapisnik sa sednice IO SRV 17.03.2016.

Uplatnica za članarinu 2016.

Zapisnik sa sednice IO SRV 19.12.2015.
Zapisnik sa sednice IO SRV 13.06.2015.
Spisak članova SRV 21.07.2015.

49. skupština SRV
     -Predlog dnevnog reda
     -Poslovnik o radu
     -Izveštaj o radu za 2013. i 2014.
     -Završni račun za 2013.
     -Završni račun za 2014.
     -Finansijski plan za 2014.
     -Finansijski plan za 2015.
     -Predlog plana rada za 2015.
     -Odluka o članarini za 2015.
     -Odluka o nagradama

     -Zapisnik sa 49. skupštine

Zapisnik sa sednice IO SRV 27.02.2015.
Zapisnik sa sednice IO SRV 22.12.2014.

Spisak članova SRV 30.07.2014.

48. Skupština SRV
 
    -Predlog dnevnog reda
 
    -Izveštaj o radu
     -Izveštaj nadzornog odbora
     -Izveštaj izborne komisije
     -Finansijski izveštaj za 2012.
     -Predlog prihoda i rashoda za 2013.
     -Predlog plana rada za 2013.

     -Zapisnik sa 48. izborne skupštine SRV

Spisak članova SRV 14.12.2012.

47. Skupština SRV
     -Fotografije
       -Poziv dobitnicima diploma i priznanja
       -Predlog dnevnog reda
 
      -Završni račun za 2011
       -Izveštaj nadzornog odbora
       -Predlog plana rada za 2012
       -Predlog prihoda i rashoda za 2012
       -Zapisnik sa 47. skupštine

Članarina 22.10.2011.

46. Skupština SRV
       -Fotografije
      
-Predlog dnevnog reda
       -
Izveštaj o radu SRV
     -Finansijski izveštaj za 2010.
     -Izveštaj nadzornog odbora
     -Izveštaj disciplinske komisije
     -Pedlog plana rada za 2011.
     -Finansijski plan za 2011.

   -
Zapisnik sa prvog sastanka IO SRV 2010.


SRS - MOBNET
 
     -Poziv članovima
     -Karakteristike usluge SRS - MOBNET
     -Pitanja i odgovori
     -Potrebna dokumenta (43 KB.zip)

45. Skupština SRV
     -Predlog dnevnog reda
     -Finansijski izveštaj
     -Izveštaj disciplinske komisije
     -Izveštaj izborne komisije
     -Izveštaj nadzornog odbora
     -Izveštaj verifikacione komisije
     -Izveštaj o radu SRV
     -Predlog plana rada za 2010.
     -Predlog prihoda i rashoda za 2010.
     -Zapisnik sa 45. skupštine SRV     -Zapisnik sa 4. sednice IO SRV
     -Zapisnik sa 3. sednice IO SRV
     -Zapisnik sa 2. sednice IO SRV
    
-Zapisnik sa 1. sednice IO SRV

44. Skupština SRV
     -Fotografije
    
-Poslovnik o radu 44. skupštine SRV
    -Dnevni red
    -Izveštaj o radu SRV
    -Održani ispiti za ARO
    -Izveštaj nadzornog odbora
    -Finansijski izveštaj
    -Izveštaj disciplinske komisije
    -Predlog prihoda i rashoda
    -Predlog plana rada
     -Zapisnik sa 44. skupštine SRV

ŠARG ARG kamp 2009 - otvoreno prvenstvo u ARG - poziv
    -ŠARG Bilten-1

Spisak članova SRV sa plaćenom članarinom do 29.12.2010.
Spisak aktivnih Radio klubova u YU7


43. Skupština SRV
     -
Fotografije


HQ 2008 Druženje u Plandištu, fotografije

42. Skupština SRV
    -Fotografije
    -Dnevni red
    -Poslovnik o radu
    -Izveštaj o radu
    -Finansijski izveštaj
    -Izveštaj nadzornog odbora
    -Izveštaj disciplinske komisije

    -Zapisnik sa skupštine

 
  -Zapisnik sa 14. sednice IO SRV
 
-Zapisnik sa 13. sednice IO SRV
 
-Zapisnik sa 12. sednice IO SRV
  -Zapisnik komisije za rashod 27.12.2008.
  -Zapisnik sa 9. sednice IO SRV
   -Zapisnik sa 6. sednice IO SRV
   -Zapisnik sa 5. sednice IO SRV
   -Zapisnik sa 4. sednice IO SRV
   -Informacija