INFORMACIJA

 

Članovi koji nisu izmirili članarinu tri godine, a ne žele da se brišu sa evidencije SRV i da im se pozivni znak stavi van upotrebe korisnika (oduzet od korisnika stavlja se na listu slobodnih) mogu zaostalu članarinu da uplate u nekoliko navrata (više rata).

Uplate se vrše na tekući račun SRV 340-1560-03. Br. modela 97. Poz. na broj 82-223-100718161

Sve dodatne informacije možete dobiti u SRV i preko e-mail: srv@eunet.yu

 

                                                                                    Tehnički sekretar SRV

U Novom Sadu 14.03.2006. god.                                      Andrija Ferenac 4N7AA