ZAPISNIK SA PETE SEDNICE I. O. SRV.
 
 Održane 17.06.2006 god . sa početkom u 10,30 časova. u prostoriji radio kluba 
 „ Kikinda „ u Kikindi .
 
 Prisutni: Kapun Vojislav, Mirosavljević Milenko, Ferenac Andrija, Mrkšic Teodor, Bariček Laslo, Andrejević Voislav i Miletić Ljubiša .
 
 Pozvani gosti : Vemić Miroslav Predsednik SRS i Jovanović Dragan sekretar SRS .
 
 Odsutan: Hala Ištvan.
 
 
 DNEVNI RED:
 
 1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sednice I. O. SRV.
 2. Priprema za godišnju Skupštinu SRV .
 3. Realizacija odluke I.O. SRV po pitanju članarine.
 4. Dopis Savezu radioamatera Srbije i Crne Gore .
 5. Razno .
 
 1. Zapisnik sa četvrte sednice I.O. SRV se usvaja uz napomenu da u tački 6. prva alineja nije realizovana, uz opasku da treba sačekati donošenje novih zakonskih propisa i istu realizovati .
 2. Odluka : Godišnja Sednica Skupštine SRV za 2005 god . če se održati polovinom septembra 2006 god . Tačan termin i mesto održavanja biće naknadno određen .
 3. Odluka : Svim radio klubovima i licenciranim članovima SRV, poslati dopis i uplatnice sa stanjem zadnje godine uplate članarine prema SRV . Uplate izvršiti do 1 . septembra 2006 god . posle tog roka , gore navedeni će biti brisani iz evidencije SRV a njihovi pozivni znaci će biti slobodni i dodeljeni na korišćenje drugim radio amaterima . Za sve dodatne informacije obratiti se Savezu radioamatera Vojvodine .
 4. Odluka : Uputiti dopis Savezu radioamatera SCG sledeće sadržine : Povodom gašenja organizacije Saveza radioamatera Srbije i Crne Gore , dostaviti analiticki finansijski izveštaj poslovanja prihoda i rashoda kao i izveštaj o donacijama Saveznih organa SCG za period 1999 do 2006 god .
    Takode dostaviti finansijski izveštaj o poslovanju QSL biroa Saveza radioamatera SCG .
 Dostaviti : 
 - Savezu radioamatera SCG .
 - Savezu radioamatera Srbije .
 - Udruženju radioamatera K i M .
 5 . - Na dopis RK „ Moravica „ iz Stare Moravice , odgovoriti : Pošto je Pravilnik o vrstama radio stanica i tehničkim uslovima za njihovo korišcenje i ostali pravilnici stavljeni van snage , ne izdaju se nijedna dokumenta od nadležne Agencije do donošenja novih podzakonskih akata a novi pravilnik je u fazi izrade . 
 - Dopis Ferenac Ivana YU 7 CW , po predmetu : Članstvo SRV – DIREKTAN član , doneta je odluka da se isti USVAJA .
 - Dopis Narodne tehnike Vojvodine , po predmetu : Poziv u zajednickoj akciji , doneta je odluka da se isti USVAJA. Kopirati dopis i poslati : Svim RK , Vemić Miroslavu , Andrejević Voislavu , Bariček Laslu . 
 
 Sastanak završen u 11.40 casova .
 
 Zapisničar : Andrija Ferenac 4N 7 AA .