Radio-amaterizam je teško jednoznačno definisati. Aktivnost, pokret, organizacija, hobi, ljubav, rekli bismo čak i način života za preko milion ljudi različitih uzrasta i zanimanja u praktično svim zemljama sveta - sve je to radio-amaterizam. Zbog rasprostranjenosti, ali i iz razloga različitosti istorijskih i društvenih uslova nastanka i razvoja, postoje različita shvatanja o tome šta sve radio-amaterizam obuhvata. Dok je, po nekima, radio-amaterizam svako bavljenje radio-tehnikom, pa i elektronikom i tehnikom telekomunikacija, iz zadovoljstva i bez materijalne koristi, za druge se radio-amaterizam svodi na teoriju i praksu održavanja amaterskih radio-veza. Skloni smo verovanju da je istina negde u sredini i da radio-amaterizmom u užem smislu treba smatrati one više ili manje organizovane aktivnosti koje su usmerene ka obuci i tehničkim istraživanjima u oblasti radio-tehnike i ka održavanju amaterskih radio-veza, a koje provode ovlašćena lica, radio-amateri, dobrovoljno, iz ličnog zadovoljstva i bez neposredne koristi.

 

 Nesumnjivo je medjutim, da su radio-amateri u pravu kada tvrde da njihovom pokretu pripada jedinstveno mesto u porodici raznih "amaterizama" i "hobija". Nije nam poznato da je neka druga dobrovoljna aktivnost definisana, kao što je to slučaj sa radio-amaterizmom, međunarodnim ugovorom  prihvaćenim od preko 160 država sveta, dakle od cele međunarodne zajednice. Značaj radio-amaterizma je uočen u većini zemalja, pa društvo, kao i država preko svojih organa pomažu razvoj radio-amaterizma. Radio-amateri su hiljadama puta za vreme prirodnih katastrofa, u slučajevima ugroženosti života i imovine, u akcijama različitih organizacija kao sto su Crveni krst, planinarska društva i dr. pokazali i dokazali da nisu zatvorena, na uskim ličnim interesima zasnovana hobisticka grupa, već svetski pokret društveno angažovanih ljudi duboko privrženih načelima humanizma, prijateljstva i pomoći ljudima.

 

 Iako je značaj radio-amatera u organizovanju i održavanju radio-veza u vanrednim uslovima (zemljotresi, poplave, požari) i u cilju spasavanja života i imovine (poznati slučajevi pribavljanja lekova) nesporan, isti, ako ne i veći, značaj ima aktivnost organizacija radio-amatera u obrazovanju radnih ljudi i građana, a posebno učenika osnovnih škola i omladine. Upućujući mlade u znanje radio tehnike i elektronike, organizacije radio-amatera bitno doprinose podizanju nivoa  opštih tehničkih znanja, veoma važnih u savremenom životu. Vreme u kome živimo  se sa razlogom naziva "elektroničko doba" jer čovek  u svakodnevnom  životu postaje sve više okružen različitim elektroničkim uređajima. Poznavanje opštih osnova rada takvih uređaja postaje zbog toga neophodno za svakoga, bez obzira na zanimanje i stručnost.

 

 Bavljenje radio-amaterizmom podrazumeva savladavanje određenih znanja (radio tehnika, elektronika, računarska tehnika, tehnika merenja, poznavanje pravila i propisa, a u izvesnoj meri i drugih oblasti kao sto je npr. topografija), kao i vladanje posebnim veštinama (praktičan rad alatom, predaja i prijem radio-telegrafskih signala, rukovanje radio-uređajima).

Elemenata sporta ima u radio-amaterizmu ne samo u posebnim disciplinama kao što je radio goniometrija nego i u većini osnovnih aktivnosti, kao što su razna takmičenja u održavanju radio veza. Zbog toga nije bez značaja psihička i fizička pripremljenost i izdrživljost za bavljenje nekim oblicima radio-amaterizma.

 

 U Savezu radio-amatera Srbije, iz organizacionih i nastavnih razloga uobičajena je podela članova organizacija u nekoliko osnovnih grupa:

-amaterski radio-operatori su radio amateri sa kvalifikacijama i ovlašćenjima za održavanje radio-veza;

-amaterski radio-konstruktori se bave proučavanjem i gradnjom radio-uređaja kao svojim glavnim zadacima:

-amaterski radio-goniometristi su se opredelili za tehničko-sportsku radio-goniometriju, veštinu otkrivanja i pronalaženja skrivenih radio-stanica u cilju takmičenja i zabave:

 

 Oštre podele između pojedinih grupa, međutim, nema niti je može biti. Amaterski radio-operatori moraju poznavati veoma dobro konstrukcione detalje svojih radio stanica i često sami grade (konstruišu) različite uređaje

Amaterski radio-goniometrista mora biti i radio-operator i poznavati neke "tipično operatorske" veštine kao što je radio-telegrafija.

1 - 2 - 3