KT KUP SRBIJE - PROPOZICIJE 2007


1. KT KUP SRBIJE organizuje Savez Radio-amatera Srbije.

2. Pravo učešća u KT KUP-u SRBIJE imaju sve licencirane stanice.

3. Organizator je u obavezi da za tekuću godinu: objavi propozicije dva
meseca pre održavanja takmičenja, imenuje komisiju i objavi adresu na
koju se dostavljaju dnevnici.

4. Takmičenje se održava na 80 metara (3,5 Mhz). Termin održavanja je treca
subota septembra svake godine od 18.00 do 22.00 časova MEZ,
a 2007.godine to je 15.septembar.

5. Takmičenje je podeljeno u četiri perioda:

    I Period: CW 18.00 - 19.00 Mez
   II Period: SSB 19.00 - 20.00 Mez
  III Period: CW 20.00 - 21.00 Mez
   IV Period: SSB 21.00 - 22.00 Mez

Takmičari se moraju pridržavati band plana:

CW (3510 – 3580 Khz) SSB (3650 – 3775 Khz)

6. Kategorije takmičara su:

  A - Više operatora
  B - Jedan operator HP
  C - Jedan operator LP
  D - Timovi (5 stanica)
  E - NON YU (stanice izvan Srbije)

7. U vezama se razmenjuje: raport 59(9), redni broj veze koji počinje od 001 i
nastavlja se u narednim periodima, i auto registarska oznaka.
Primer: 599 001 BG .Takmičari izvan Srbije daju raport i
redni broj veze. Primer: 599 001

8. Bodovanje se vrši na sledeći način:
  - Svaka ispravna veza donosi: CW - 2 poena, SSB - 1 poen.
  - Množitelji su radjene Srpske auto-registarske oznake, koje se urade tokom
jednog perioda. Sopstveni množitelj se ne računa. Istu stanicu je dozvoljeno
raditi samo jedanput u svakom periodu.
  - Broj poena u jednom periodu dobija se množenjem zbira QSO poena iz tog perioda
sa zbirom množitelja u tom periodu. Ukupan rezultat predstavlja zbir poena iz
svih perioda.
  - Svaka neispravna veza (nekompletna,dopisana ili sa pogrešno primljenim podacima)
neće se računati u konačnom zbiru. Stanice sa preko 3% neispravnih veza će biti
diskvalifikovane.

9. Stanica koja održi manje od 20 veza po periodu neće se uvrstiti u plasman.
Selektivno javljanje samo pojedinim stanicama nije dozvoljeno. Komisija će
prema takvim stanicama i njenim korespodentima primeniti kaznene odredbe.
Komisija će, na osnovu dosadašnjih iskustava,doneti odluku o tome koje stanice
su se selektivno javljale tj. javljale se samo određenim stanicama i na taj
način ih favorizovale u pogledu rezultata. Poeni sa stanicom koja se ne pojavljuje u najmanje deset dnevnika po periodu nece se priznati

10.Snaga predajnika mora biti u skladu sa dozvolom za rad ARS,i klasom operatora.
Izbor kategorije mora biti u skladu sa korišćenom snagom.
LP kategorija podrazumeva upotrebu maksimalno 150 W izlazne snage.
Ukoliko se utvrdi da je neka stanica iz LP kategorije koristila veću
snagu od dozvoljene, biće diskvalifikovana.Moguće je imati samo jedan signal
na opsegu.

E– Timovi : Tim sačinjava pet stanica nekog kluba ili grupe radioamatera.
Tim mora imati svoj naziv - ime.
Svi timovi moraju organizatoru najaviti svoj sastav (spisak stanica+naziv tima)
najkasnije 24 h pre početka takmičenja: dopisom, slanjem FAX-a ili
slanjem E-maila takmičarskoj komisiji.
Potrebno je da takmičari u svojim zbirnim listovima jasno naznače kom
klubu pripadaju.

11.Dnevnike je potrebno poslati najkasnike 7(sedam) dana nakon održavanja
takmičenja na sledeću adresu:

     Savez Radio–amatera Srbije
        - za KT KUP SRBIJE-
    Po Fah 48, 11001 BEOGRAD

Molimo takmicare da svoje dnevnike salju iskljucivo u elektronskom obliku, po mogucnosti u cabrilo formatu.
Adresa za slanje dnevnika je:
     ktkup@ptt.yu

Prilikom slanja dnevnika putem elektonske pošte u liniju SUBJECT obavezno staviti
svoj pozivni znak i oznaku kategorije npr: YU1EXY Više operatora.
Fajl koji se šalje mora biti u tekstualnom obliku.Naziv fajla mora da sadrži
pozivni znak npr: YU1EXY.log , YU1EXY.txt ili YU1EXY.all.
Preporučujemo da zbirni list bude u ukviru istog fajla i pogodan oblik
je CABRILLO log.

12. Takmičarske dnevnike će pregledati KT komisija SRS.
Takmičarska komisija je dužna da u roku od dva dana potvrdi prijem svakog
elektronski primljenog LOG-a i o eventualnim nepravilnostima obavesti pošiljaoca.
Takmičarska komisija će deset dana po isteku roka za slanje objaviti prijavljene
rezultate, nakon dva meseca i konačne rezultate. Rezultati će biti objavljeni u
radio amaterskim glasilima i na internetu.

13. Komisija zadržava pravo traženja dodatnih izjava od takmičara ako posumnja u
verodostojnost podataka o snazi, lokaciji i sl. Komisija, ili lica koja dobiju
pisana ovlašćenja od komisije, ima pravo proveriti rad takmičara i na terenu u
toku samog takmičenja. Takmičari su dužni obezbediti nesmetan rad komisije.
Diskvalifikovane će biti stanice koje grubo krše propozicije takmičenja
(ne rade u skladu sa licencom, namerno ometaju rad drugih, dopisuju ili podmeću
veze, rade van odobrenih frekvencija).
Diskvalifikacija stanice, po ovom osnovu, povlači zabranu učešća naredne tri
godine, kako stanice tako i svih operatora potpisanih u izjavi.

14. Nagrade i priznanja dobijaju najbolje plasirani po kategorijama. Diplome
dobijaju plasirani do desetog mesta. Ukoliko u nekoj kategoriji bude primljeno
manje od 5 dnevnika nagradu dobija samo najbolje plasirana stanica.
Pored nagrada po kategorijama dodeliće se posebne nagrade za:

   - Najbolje plasiranu YL stanicu
   - Najbolje plasirani Veteran (amateri preko 60 godina starosti)
   - Najbolju ekspediciju (stanice koja u espedicijskom stilu aktiviraju množitelj)
   - Najbolja Rookie stanica (licenca do 3 godine, lični operator do 25 godina)

Nagrade obezbedjuje organizator takmičenja uz pomoć sponzora.
Nagrade će biti dodeljene na redovnoj Skupštini SRS krajem 2007. godine.
Spisak važećih auto registarskih oznaka (41):

 AR, BG, BO, CA, DJ, GL, GM, JA, KG, KI, KM, KS, KV,
 LE, LO, NI, NP, NS, PA, PB, PE, PI, PK, PN, PO, PR, PZ, RU, SA,
 SD, SM, SO, SU, TS, UE, UR, VA, VR, VS, ZA, ZR.


IO SRS je odredio takmičarsku komisiju, za 2007. godinu, koja će sprovesti
takmičenje,pregledati dnevnike i objaviti rezultate, u sastavu:

   - Vladeta Krkić YU1KX predsednik
   - Miloš Simeunović 4N1SM član
   - Mirko Šević YU7WW član


Za rad u takmičenju se preporučuje korišćenje programa koji je, po molbi
Saveza radio-amatera Srbije, izradio Boris, UA1AAF i koji je moguće dobiti
bez nadoknade.Navedeni progam će svakom zainteresovanom amateru, elektronskom
poštom, poslati stručna služba SRS, a biće moguće skinuti ga sa sajta SRS.


Jul 2007. godine                KT Komisija SRS