Rezultati JUG TEST 2007
 
 
 Takmičarska komisija je nakon detaljnog pregleda svih
 pristiglih dnevnika (53), došla do sledećih rezultata:
 
 
 1. KLUBSKE ARS
 
  1. YU7BPQ  783 poena
  2. YU1AAX  781 poen
  3. YU1FJK  723 poena
  4. YT800Z  719 poena
  5. YU1P    600 poena
  6. YU1EFG  587 poena
  7. YU1AAV  582 poena
  8. YU7AJM  406 poena
 
 
 
 2. LIČNE ARS - HP
 
  1. YU1EA   811 poen
  2. YU1AB   795 poena
  3. YU1IG   790 poena
  4. YU1LA   757 poena
  5. YT1BB   704 poena
  6. YU1KT   700 poena
  7. YT2V    696 poena
  8. YU7GL   668 poena
  9. YU1XM   567 poena
 10. YU1JW   533 poena
 11. YT7RW   513 poena
 
 
 
 3. LIČNE ARS - LP
 
  1. YT2A    809 poena
  2. YT7KM   755 poena
  3. YZ8A    754 poena
  4. YU1NW   744 poena
  5. YT8T    678 poena
  6. YT1NP   652 poena
  7. YU1EQ   639 poena
  8. YU7WW   626 poena
  9. YU7CF   605 poena
 10. YZ1EZ   554 poena
 11. YT1TA   549 poena
 12. YT1AC   532 poena
 13. YU5Q    491 poen
 14. YT1YV   477 poena
 15. YU1MI   442 poena
 16. YU1TO   429 poena
 17. YT2M    419 poena
 18. YU1AN   410 poena
 19. YZ1RL   408 poena
 20. YU5T    321 poen
 21. YZ1MI   309 poena
 22. YT1NN   295 poena
 23. YZ1ZX    79 poena
 
 
 
 4. NON SERBIA
 
  1. YU4EU   706 poena
  2. Z33A    581 poen
 
 
 5. CHECK LOG
 
 YU1ARL YZ1EFS
 YU9VK YT2T
 YU1KX YU1GN
 YU1AST 4N2N
 
 
 6. TIMOVI
 
 1. YU7BPQ 3978 poena   YU7WW (626), YT7KM (755),
    YT7RW (513), YT2V (696), YU7CF (605), YU7BPQ (783)
 2. FOXCC  3860 poena   YU1EA (811), YU1AAV (582),
    YU1XM (567), YU1KT (700), YT1YV (477), YU1FJK (723)
 3. YU1AAX 3765 poena   YU1AN (410), YT8T (678),
    YT2A (809), YZ1EZ (554), YU1JW (533), YU1AAX (781)
 
 
 
 7. NAJSTARIJI I NAJMLAĐI TAKMIČAR
 
 su: Voja Svilar - YU1XM - 82 godine
 Nikola Stojanović - YZ1ZX - 20 godina
 ------------------------------------------------------
 
 Spisak grešaka kao i poništene veze u dnevnicima možete
 videti na stranici Greške u dnevnicima
 
 Svim stanicama zahvaljujemo na učešću, a pobednicima
 čestitamo. Datum, vreme i mesto dodele
 nagrada biće naknadno objavljeno na našem sajtu.
 
 
 Takmičarska komisija:
 
 YU1BX - Miro Heleta - predsednik
 YZ1EA - Bratislav Aranđelović - član
 4N1JA - Marko Živković - član
 4N1LB - Božidar Lazić - član
 YT1BX - Stanković Vladica - član