REZULTATI TAKMIČENJA JUG TEST 2006

Takmičarska komisija je nakon detaljnog pregleda svih pristiglih dnevnika (38), došla do sledećih rezultata:

 

1. KLUBSKE ARS

1. YU1EFG 425 poena
2. YU1AAX 419 poena
3. YT7P 411 poena
4. 4N0W 406 poena
5. YU150HFG 187 poena
6. YU7KMN 149 poena

2. LIČNE ARS - HP

1. YZ1A 451 poen
2. YT7AW 450 poena
3. 4N8A 443 poena
4. YU1KX 439 poena
5. YT2V 428 poena
6. YT8T 422 poena
7. YU1LA 414 poena
8. YU7GL 408 poena

3. LIČNE ARS - LP

 1. YU1TT 425 poena
 2. YT2A 414 poena
 3. YU1KT 413 poena
 4. YT1RW 412 poena
 5. YT7KM 412 poena
 6. YU4EU 411 poena
 7. YU1OJ 405 poena
 8. YZ8A 403 poena
 9. YZ1DX 402 poena
10. YU5T 396 poena
11. YU1AN 394 poena
12. YU5C 386 poena
13. YU7RN 386 poena
14. YT7RW 381 poena
15. YU7AS 378 poena
16. YU1EQ 369 poena
17. YZ1GD 369 poena
18. YU7RQ 365 poena
19. YU4MS 364 poena
20. YT1AC 359 poena
21. YU8DX 332 poena
22. YU7AL 312 poena
23. YZ1RL 273 poena
24. YT1ML 234 poena
25. YU4SM 127 poena
 

4. NON YU

1. Z33A - 394 poena

5. CHECK LOG

YU1AST, 4N1JA, YU1BX

6. TIMOVI

1. YU7BPQ 2955 poena
2. YU1AAX 2061 poen
3. YU150HFG 1385 poena
4. YU1FJK   856 poena
5. MM-QRM   414 poena

 

Za plasman klubova računati su sledeći dnevnici :

YU7BPQ - YU7RQ, YU7RN, YU4SM, 4N0W, YT2V, YT7KM, YT7RW i YT7AW
YU1AAX - YU1AN, YT1RW, YT2A, YT8T
YU1FJK - 4N8A, YU1KT
YU150HFG - YU5C, YU5T, YZ1GD i YT1MLMM-QRM - YU1LA


7. NAJSTARIJI i NAJMLAĐI TAKMIČAR

su :  Leković Petko - YT1AC - 69 godina i Nikola Grozdanović - YU1HFG - 14 godina

 


 

 

Veze sa stanicama koje se pojavljuju u više od 10 različitih dnevnika, a nisu poslale dnevnik, priznaju se. Takmičarska komisija ne sumnja u veze sa stanicama koje nisu priznate, ali sledeći propozicije takmičenja i nepristiglih dnevnika, komisija je rešila da ih ne uzima u obračun. Stanice sa kojima nisu priznate veze su (ovde se nalaze i stanice koje su pogrešno primljene - npr: n41ja=4n1ja) :

UA3MSW, SQ9ACH, DL0A, N41JA, LZ2JE, 9A2HB, 9A3HB, 9A1FBC, 9A2CW, T95MVP, YZ7A, YT0T, YU1DX, YZ1RQ, YU1SU, YU6AB, YT1LA, YU7RW, YU7RX, YT7KO, YU5OJ, YZ1AA, YT5T, YT7T i YU7FU

Spisak grešaka kao i poništene veze u dnevnicima možete videti na stranici Greške u dnevnicima

Svim stanicama zahvaljujemo na učešću, a pobednicima čestitamo. Datum, vreme i mesto dodele nagrada biće naknadno objavljeno na našem sajtu.

Takmičarska komisija: