Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 1/6, 21000 Novi Sad

Telefon:

021-420-185

E-mail:

office@srv.org.rs    yu7srv@gmail.com

Tekući račun:

340-1560-03

PIB:

100718161

Matični Broj:

08044228

Radno vreme:

Kancelarija SRV ne radi zbog virusa. Komunikacija je moguća preko meila: yu7srv@gmail.com


  Funkcije u Savezu Radio-Amatera Vojvodine:

Predsednik:

Laslo Keki YT7DQ

Potpredsednik:

Laslo Bariček YU7CM

Potpredsednik:

Staniša Zaklan YU7AC

Potpredsednik:

Aleksandar Popov YT7WE

Sekretar SRV i IO SRV:

Ljubomir Raca YU7RQ

KT menadžer:

Stevan Stepanov YU3AA

UKT menadžer:

Teodor Mrkšić YU7AR

QSL menadžer:

Laslo Bariček YU7CM

ARG menadžer:

Josip Aladić YU7OM