Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 1/6, 21101 Novi Sad

Slanje pošte:

Savez Radio-amatera Vojvodine, PO BOX 372, 21101 Novi Sad

Telefon:

021-420-185

E-mail:

office@srv.org.rs    yu7srv@gmail.com

Radno vreme:

ponedeljak, sreda i petak od 9 do 12