Uplatnica za članarinu 2019.

IARU-R1 VHF Handbook v8.12 (novembar 2018.)

Radio-amaterska etika

Pravila i preporuke za pisanje poruka na e-mail listama

 

Uputstvo za izdavanje-produženje RA licence

 

Zahtev za dodelu pozivnog znaka

Zahtev za izdavanje licence

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje lične ARS

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje klupske ARS

Zahtev za dodelu pozivnog znaka sa dva slova u sufuksu (2x2)

Zahtev za dodelu pozivnog znaka sa jednim slovom u sufiksu za radio-amatera (2x1)

Zahtev za dodelu pozivnog znaka sa jednim slovom u sufiksu za klub (2x1)

Saglasnost za izdavanje licence maloletniku

 

Uplatnica za članarinu 2019.

Uplatnica za licencu i dozvolu za korišćenje ARS

 

Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije

Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio stanica

Plan namene radio-frekvencijskih opsega

 

Poslovnik o radu komisije za dodelu pozivnih znakova

Pravilnik o diplomi o položenom stručnom ispitu za radio-amatera

Pravilnik o načinu organizovanja i sprovođenja stručnih ispita za RA

Pravilnik o načinu kontrole amaterskih radio-komunikacija

 

Program za polaganje stručnog ispita za zvanje RA I klase

Program za polaganje dop. struč. ispita za RA iz telegrafije

 

Statut SRV

Statut SRS

Cenovnik SRV

Cenovnik SRS